Monitorul Oficial al României
www.monitoruloficial.ro
Guvernul României
www.guv.ro
Ministerul Afacerilor Interne                                                                                                                                          www.mai.gov.ro                                                                                                                                                                       Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice                                                                                                 www.mdrap.ro                                                                                                                                                                              Secretariatul General al Guvernului                                                                                                                                         www.sgg.ro                                                                                                                                                                                   Agentia Nationala a Functionarilor Publici
www.anfp.gov.ro
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
www.anrsc.ro
Federatia Autoritatilor Locale din România
www.falr.ro
Asociatia Comunelor din România
www.acor.ro
Asociatia Oraselor din România
www.aor.ro
Asociatia Municipiilor din România
www.amr.ro
Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România
www.uncjr.ro
Asociatia Nationala a Informaticienilor din Administratia Publica
www.aniap.ro
Portalul National de Administratie Publica
www.administratie.ro
Alianta Nationala a Sindicatelor Bugetarilor
www.sedlex.ro
Sindicatul National al Functionarilor Publici
www.snfp.ro
Patronatul Serviciilor Publice
www.psp.ro
Asociatia Scolilor si Institutelor de Administratie Publica
www.asiap.ro
Institutul de Drept Public si Stiinte Administrative al României
www.isar.ro

Secretariatul General al Guvernului
www.sgg.ro
Asociatia Managerilor Publici din România
www.manageri.ro
Camera Deputatilor
www.cdep.ro
Senatul
www.senat.ro
Asociatia Nationala a Studentilor în Stiinte Administrative
www.anssa.ro
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti
www.snspa.ro
Scoala de Finante Publice si Vama
http://www.mfinante.ro
Revista Româna de Administratie Publica Locala
www.rrapl.ro
Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala
www.fpdl.ro
Euroconcurs - functionari publici europeni
www.euroconcurs.ro
Asociatia Absolventilor Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative - SNSPA
www.alumni-snspa.ro

Institutul pentru Politici Publice
www.ipp.ro
Societatea Academica din România
www.sar.org.ro
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
www.fdsc.ro
Asociatia Pro Democratia
www.apd.ro
Centrul de Resurse Juridice
www.crj.ro
TI Romania
www.transparency.org.ro
Portalul surselor de finantare
www.finantare.ro
Proiecte cu finantare europeana

www.fonduri-structurale.ro; www.fonduri-ue.ro
Societatea pentru Excelenta în Administratia Publica
www.seap.ro
Portalul functionarilor publici
www.functionarpublic.ro

Portalul primarilor/primariilor
www.domnuleprimar.ro

undefined